YEARBRANDSETSERIESNUM.NOTES
2021ToppsPremier Lacrosse LeagueBase66
2021ToppsPremier Lacrosse LeagueGold66#1/1
2021ToppsPremier Lacrosse LeagueRed66#/5
2021ToppsPremier Lacrosse LeagueOrange66#/10
2021ToppsPremier Lacrosse LeagueBlack & Yellow66#/25
2021ToppsPremier Lacrosse LeagueAutographs – Base66A
2021ToppsPremier Lacrosse LeagueAutographs – Gold66C#1/1
2021ToppsPremier Lacrosse LeagueAutographs – Red66B#/5
2022ToppsPremier Lacrosse LeagueBase133
2022ToppsPremier Lacrosse LeagueBase Autograph133Not Confirmed
2022ToppsPremier Lacrosse LeagueBlack133#1/1
2022ToppsPremier Lacrosse LeagueBlack FoilFractor Autograph133#1/1; Not Confirmed
2022ToppsPremier Lacrosse LeagueRed133#/10
2022ToppsPremier Lacrosse LeagueIcy Red Autpgraph133#/10; Not Confirmed
2022ToppsPremier Lacrosse LeagueOrange133#/25
2022ToppsPremier Lacrosse LeagueIcy Orange Autograph133#/25; Not Confirmed
2022ToppsPremier Lacrosse LeagueGold133#/50
2022ToppsPremier Lacrosse LeagueBlue133#/99
2022ToppsPremier Lacrosse LeagueRainbow Foil133